نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
در قرن 21 ام، آهنگ حرکت نوآوری فناورانه، به‌طور نمایی افزایش پیدا کرده است و شرکت‌ها فشار بیشتر و بیشتری را برای سازگاری با مسائل جدید، فناوری‌های جدید و تقاضای جدید در مورد مهارت ها احساس می‌کنند. برای تضمین چنین بهبود قابلیت پیوسته، درک سیستماتیک از چارچوب‌بندی مسئله فناورانه و حل مسئله، یک باید است. فناوری‌های مبتنی بر- TRIZ، برای نمونه در رابطه با نوآوری سیستماتیک، برای دهه‌ها در صنایع مختلف برای بهبود چشمگیر محصولات و فرآیندهای تولید، استفاده‌شده است. این روش‌ها توسط شرکت‌های پیشرو در سرتاسر جهان جهت توسعه ایده‌های با پیشرفت غیرمنتظره، کاهش ریسک مربوط به نوآوری و تسریع نوآوری، استفاده‌شده است. یک تصور غلط شایع در مورد TRIZ، آن است که چون برای سیستم‌های مکانیکی توسعه پیداکرده است نمی‌تواند برای مسائل شیمیایی به کار گرفته شود. در حقیقت، هدف این مقاله نشان دادن این موضوع روش مبتنی بر- TRIZ به‌خوبی برای صنایع شیمیایی با نشان دادن (1) آمارهای مرتبط تقریباً 60% از تمام پروژه‌های انجام‌شده توسط شرکت ما در طی 8 سال گذشته در بهبود محصولات و فناوری‌های شیمیایی و بیوشیمیایی دخیل بعلاوه است، (2) مطالعات موردی مبتنی بر-TRIZ خاص، از حوزه‌های شیمی و مهندسی شیمی (3) استدلال کلی در مورد حوزه‌های مهندسی شیمی که در آن TRIZ باید بسیار مؤثر باشد، مناسب است.