نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
نارسایی مزمن قلبی (CHF) یک بیماری پیش رونده و ناتوان کننده با علائم بسیار وسیع است که به صورت منقطع، با دوره های حاد در نقص اندام برای از سرگیری فعالیت های خود مشخص می شود. بیماران مبتلا به CHF ترغیب می شوند که خود بیماری خود را کنترل کنند، از جمله پیروی از برنامه های [تجویز شده] پزشکی، بهینه سازی پیامدهای سلامت و کیفیت زندگی. با انجام این کار، از بیماران خواسته می شود که با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی خود در رابطه با مراقبت از خود، همکاری کنند. با این حال، بیماران معمولاً، حتی با پشتیبانی و حمایت متخصص، به خوبی خود را مدیریت نمی کنند. بعلاوه، مداخلات خود-مدیریتی، مزایی را در رابطه با مرگ و میر نشان نداده است. رویکردهای شبکه اجتماعی برای مدیریت-خود، [مواردی از جمله] در دسترسی و بسیج همه منابع را که فراتر از منابع بیمار و ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی است، را مورد ملاحظه قرار می دهد. رویکردهای شبکه های اجتماعی زمانی که در ارتباط با پلتفرم های سلامت-الکترونیک، استفاده شوند، می توانند ابزارهایی را ارائه کنند که بر اساس آن می توان برنامه های مدیریت-خود آینده را بهینه سازی کرد.
نوع فایل : ترجمه
به تازگی آشکار شده است که عملکرد بد ریزعروق مسئول ناخوشی و مرگ و میر در بسیاری از بیماری های قلبی عروقی است. ین بیماری دیگر به عنوان یک بیماری خوش خیم احساس نمی شود و علاوه بر در نظر گرفتن علائم آنژین، احتمالاٌ در نارسایی قلبی با کسر خروجی حفظ شده، بعلاوه سندروم تاکوسوبو و بیماری های التهابی مختلف مربوط به ایسکمی و آترواسکلروزیس (تصلب شرائین)، نقش دارد. بیماری ریز عروق کرونری می تواند بوسیله تست واکنش پذیری کرونری تهاجمب و به صورت غیر تهاجمی با اکوکاردیوگرافی، توموگرافی کامپیوتری، رزونانس مغناطیسی، و توموگرافی نشر پوزیترون تشخیص داده شود. متاسفانه، درمان بیشتر تجربی است و همانند دیگر حالت های بیماری، نمی تواند با آزمایشات تصادفی ارزیابی شود. مسدود کننده های بتا، نیترات و مسدود کننده های کانال کلسیم با درجات موفقیت متفاوت، استفاده شده است. با توجه به شیوع آن؛ بخصوص در میان زنان، تشخیص و اهمیت فزاینده آن، تحقیقات بیشتر در مورد تشخیص فوری و مطالعات بسیار قوی تر در مورد درمان آن را اجباری می کند.