نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : مقاله
اثر فاکتورهای مختلف مؤثر در بیان پری‌پلاسمیک هورمون رشد انسانی نوترکیب در اشریشیا کلای در فلاسک‌های کشت مورد مطالعه قرار گرفته است. وکتورهای باکتریایی دارای پروموتور lP_L، که با دما فعال می‌شوند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. چهار سیگنال‌پپتید مختلف با هم مقایسه شده‌اند: DsbA, npr, STII و یک سیگنال پپتید مشتق شده از پپتید نشانه‌ی هورمون رشد انسانی (hGH). مورد آخری بعنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفت. فاکتورهای دیگر مانند ترکیبات محیط کشت، القای بهینه شده و شرایط بیان و استرین‌های مختلف باکتریایی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. تعیین hGH ما را مستقیما به سمت مایعات شوک اسمزی سوق داد که وابسته به روش کروماتوگرافی ایزوکراتیک فاز معکوس مایع با کارایی بالا بود. در این روش، امکان ارزیابی سریع و مستقیم کمیت و کیفیت hGH ترشح شده در فضای پری‌پلاسمیک باکتریایی بلافاصله پس از تخمیر و حتی طی آن وجود دارد. در مقایسه با وکتور مرجع، سطح بیان hGH به دو و نیم برابر می‌رسد یعنی 3.9±0.63 μg/ml/A600 (n بربر با 6 است و ضریب واریاسیون 16.2% می‌باشد). سطح بیان تحت تأثیر پپتید نشانه قرار گرفته است و با شرایط القایی که وجود دارد، زمان شروع فعالسازی در فاز لگاریتمی اولیه بازدهی بالاتری خواهد داشت و بنابراین به طور بارزی چگالی نوری متفاوتی را با توجه به ترکیبات محیط کشت نشان می‌دهد. بنابراین نتایج ما نشان می‌دهد که فعالسازی 6 ساعته در دمای ℃ 42-40، با چگالی نوری تقریبا 3 (در طول موج 600) در یک محیط کشت بسیار غنی آغاز می‌شود. در این شرایط سطح ترشح برای یک وکتور استفاده کننده از پپتید نشانه DsbA و E.coli W3110 یا RB791 بعنوان سلول میزبان، در حداکثر خود قرار دارد.
نوع فایل : ترجمه
L- آسپاراژیناز (L-ASP) یک جزء کلیدی درمان برای لوسمی لنفوبلاستیک حاد است. مکانیسم عمل آن، به طور ضعیفی درک شده است، که تا حدی بخاطر فعالیت های دو گانه آسپاراژیناز و گلوتامیناز است. ما نشان می دهیم که فعالیت ASP-L گلوتامیناز همیشه برای اثر ضدسرطانی آنزیم ضروری نیست. نخست، ما از شبیه سازی های دینامیک های ملکولی L-ASP Esherichia استاندارد بالینی جهت پیش بینی آنکه چه فرم های جهش یافته ای برای حفظ فعالیت در مقابل آسپارژین، نه گلوتامین، میتواند مهندسی شود. استفاده نمودیم نقشه برداری دینامیک تماس های آنزیم سوبسترا و Q59 را به عنوان یک هدف جهش زدایی نوید بخش برای آن هدف، مشخص کرده است. جهش زایی اشباع، پس از غربالگری آنزیمی، Q59L را به عنوان واتیه ای مشخص کرده است که فعالیت آسیارژنیاز را حفظ کرده، اما فعالیت گلوتامیناز غیر قابل تشخیص را نشان می دهد. برخلاف L-ASP نوع وحشی، Q99L، در مقابل سلول های سرطانی که آسپارژین سنتئاز قابل اندازه گیری (ASNS) را بیان می کنند، غیر فعال است. Q59L به طور بالقوه ای در مقابل سلول های ASNS منفی فعال است. آن مشاهدات نشان می دهد که فعالیت گلوتامیناز L-ASP ، برای فعالیت ضد سرطانی در مقابل انواع سلول های ASNS- مثبت، اما نه انواع سلول های ASNA- منفی، ضروری است. چون به نظر می رسد که مسمویت بالینی L-ASP ناشی از فعالیت گلوتامیناز آن است، یافته ها این فرضیه را پیشنهاد می کنند که واریته های گلوتامیناز منفی از L-ASP شاخص های درمانی بالاتری را نسبت به L-ASP نوع- وحشی برای سرطان های ASNS- منفی فراهم می کنند.
نوع فایل : ترجمه
تمرین فکری (MP) ‌متشکل از تمرینات ذهنی مکرر با مهارت فیزیکی بدون حرکت، تصویر ذهنی موتوری (موتور حرکتی)‌(MI)‌ نامیده می شود. مطالعات نشان می دهد که MP و MI همراه با آینه درمانی (MPMT)‌می تواند کنترل ماهیچه ای اندام های فوقانی را در همی پارزی افزایش دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی فعال سازی مایچه در جریان خمش فعال کمر (MA)، MP و MPMT در بیماران با سابقه سکته و همی پارزی است. افرادی که مبتلا به سکته تشخیص داده شده اند، و عوارض همی پارزی اندام فوقانی را نشان می دهند، ثبت نام شده اند. فلکسور کرین اولناریس با استفاده از الکترومیوگرافی در جریان کارها (MA، MP، MPMT) ‌شامل خمش کمر، آنالیز شد. فعالیت الکترومیوگرافیک بیشتر در جریان تکنیک های MP و MPMT در مقایسه با حرکت فعال (۰۲/.=p)‌ تشخیص داده شد. هیچ اختلاف معناداری بین MP و MPMT (۵۶/.=p) ‌یافته نشد. این نتایج در اندام های تحت تاثیر قرار گرفته و تحت تاثیر قرار نگرفته، بدست آمد. اثرات فوری بر روی فعالسازی ماهیچه در جریان MP و MPMT تجربه شد و فعالیت ماهیچه در هر دو درمان، مشابه بود.
نوع فایل : سمینار
روش های تایپینگ و معرفی روش مبتنی بر PCR مفاهیم و معیارهای اساسی در انتخاب روش در بررسی های اپیدمیولوژیک جهت انتخاب یک روش با روش های توام برای تیپ بندی، باید مفاهیم و معیارهای زیر را مدنظر قرار داد ۱- قابلیت تیپ بندی : عبارت از توانایی کسب یک نتیجه مثبت مشخص و واضح برای هر سویه میکروبی می باشد که از طریق روش مورد استفادہ حاصل می گردد. ۲- تکرارپذیری : این معیار توانایی کسب نتایج یکسان در پی آزمایشات متوالی روی یک سویه را نشان می دهد. ٣- قدرت افتراق دهي : این ویژگی به توانایی روش مورد استفاده در افتراق بین سویه های مربوط اشاره دارد 4-سادگی روش این خصوصیت پیچیده نبودن روش، ساده بودن آموزش و انجام روش و ارزانی تجهیزات و مواد آن را منعکس می کند.
نوع فایل : ترجمه
چکیده پس زمینه: هدف ما تعیین شیوع توارث همزمان بعلاوه تعامل صفت سلول داسی شکل (SCT) و جهش های αthal/βthal در بخش های جنوب و جنوب مرکزی ایران می باشد. روش: ما تکنیک های PCR و پلی مورفیسم طول قطعه محدود شونده را برای تائید تشخیص صفت داشی شکل به کار گرفته¬ایم. تمام سوژه ها در رابطه با هر گونه جهش های تالاسمی α/β با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز-شکاف و سیستم جهش مقاوم به تکثیر، غربالگری شدند. نتایج: نتایج ما ترکیبی از صفت سلول داسی شکل و جهش β-گلوبین را نشان داد که منجر به دوره بالینی شدیدی مشابه با بیماری سلول داسی شکل شده است، در حالیکه توارث همزمان نقص های ژنی α-گلوبین معمولاً دوره بالینی را تنظیم می کند. وجود همزمان صفت داسی شکل و جهش ژنی α-گلوبین ژنوتیپ فراوان در کل نمونه ها (5/57 %) بود. نتیجه گیری: صفت سلول داسی شکل، عمدتاً با جهش ژنی α-گلوبین در نواحی جنوب و جنوب مرکزی ایران با هم به ارث برده می شوند. این ترکیب، شاخص های هماتولوژیک را تنظیم می کند و در تشخیص SCT تداخل ایجاد می کند.