نتایج جستجو برای عبارت :
نوع فایل : ترجمه
هنر فرموله کردن برنامه های خطی و خطی عدد صحیح، یک هنر است. آموزش دادن این هنر سخت بوده و حتی یادگیری آن مشکل تر است. جهت کمک به رفع ابهام این هنر، ما یک مجموه از بلوک های ساختمانی مدل سازی را معرفی می کنیم که ما آن را " فرمولت" می نامیم. هر فرمولت از یک توضیح لفظی کوتاه تشکیل شده است که باید بر حسب متغیرها و محدودیت های موجود در برنامه خطی یا برنامه خطی عدد صحیح بیان شود. این فرمولت ها به طور مجزا از مدل های بسیار پیچیده ای که که آنها تشکیل می دهند، می توانند بهتر مورد بحث قرار گرفته و انالیز شوند. البته تمام مدل ها از فرمولت هایی که ما معرفی می کنیم ساخته نمی شوند. به جای آن، این مدل ها انتخاب می شوند، چون آنها منابع بسیار متداول اشتباهات هستند. هم چنین، ما فرمت Naval Postgraduate School (NPS) را معرفی می کنیم؛ این فرمت یک راهنمای فرمولاسیون تعریف – قبل از- استفاده هستند که ما در طی دهه ها برای بیان یک فرمولاسیون کامل دنبال کرده ایم.
نوع فایل : ترجمه
انتخاب خبره یک جنبه مهم از بسیاری از کاربردهای وب است، برای مثال، هنگامی که هدف آنها انطباق محتوا، کارها یا تبلیغات بر اساس پروفایل های کاربر است، احتمالاً از شبکه های اجتماعی بازیابی می شوند. این مقاله بر انتخاب خبره ها در جمعیت شبکه های اجتماعی، بر طبق اطلاعات موجود در مورد فعالیت های اجتماعی کاربران آنها، متمرکز است. ما مسئله ذیل را مورد ملاحظه قرار می دهیم: با توجه به نیاز تخصصی ( برای مثال، به عنوان جستجوی زبان طبیعی بیان می شود) و یک مجموعه از اعضای شبکه اجتماعی، چه کسانی برای بیان آن نیازها آگاه و مطلع هستند؟ ما شبکه های اجتماعی را هم به عنوان یک منبع اطلاعات تخصصی و هم به عنوان مسیری برای رسیدن به کاربران متخصص مد نظر قرار می دهیم و مدل ها و روش هایی را برای ارزیابی تخصص فرد، با در نظر گرفتن پروفایل آنها و با پیگیری فعالیت های آنهادر شبکه های اجتماعی، تعریف می کنیم. برای انطباق جستجوها با منابع اجتماعی، ما از تجزیه و تحلیل متنی و تفسیر معنایی استفاده می کنیم. یک مجموعه وسیع از آزمایشات نشان می دهد که تجزیه و تحلیل فعالیت های اجتماعی ، روابط اجتماعی، و محتواهایی که از نظر اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، به بهبود اثربخشی یک سیستم یافتن متخصص کمک می کند.